Introduction

Welcome to the website of PEP Liberia!

PEP stands for ‘People Empowerment Program’. We are a Liberian organization and are supported by PEP Liberia Foundation in the Netherlands. Part of this website is therefore available in Dutch. 

The logo of PEP shows a rising sun, symbolizing hope. This is the spirit of PEP, which comes from the belief in self-empowerment.


Welkom op de website van PEP Liberia!

PEP staat voor ‘People Empowerment Program’. Wij zijn een Liberiaanse organisatie en worden gesteund door PEP Liberia Nederland. Deels is de website hierom in het Nederlands.

Het logo van PEP laat een opkomende zon zien; een symbool voor hoop. Dit is de ziel van PEP, die is ontstaan uit het geloof in zelf-redzaamheid en empowerment.

                             

PEP Liberia Foundation

The People Empowerment Program (PEP) Liberia Inc. is a refugee-inspired non-profit, non-government organization initiated in Ghana in 2001 by Liberian refugees with initial assistance from Dutch Lay Missionaries of the Society of African Missions (SMA). In 2001, our group, consisting of a small group of motivated people decided not to sit down. Together with SMA missionaries, they started with open air vocational trainings for the camp’s youth, all on a voluntary basis. Few years later, their tireless efforts resulted in a lively training centre, offering an integrated program for hundreds of students. When relative peace returned to Liberia, they returned to rebuild their country. PEP was accredited by the Republic of Liberia on February 25, 2005 to operate as a local NGO to make its contribution to the reconstruction process of post-war Liberia.

Stichting PEP Liberia

Het People Empowerment Program (PEP) Liberia is een non-profit, non gouvernementele organisatie, geinspireerd op vluchtelingen en gestart in Ghana in 2001 door Liberiaanse vluchtelingen. In 2001 besloot onze groep van gemotiveerde vluchtelingen niet stil te blijven zitten. Met de steun van SMA Missionarissen starten zij een trainingscentrum in de open lucht voor de jongeren in het vluchtelingenkamp; geheel op vrijwillige basis. Een aantal jaren later leidden deze inspanningen tot een levendig trainingscentrum dat een integraal programma bood aan honderden studenten. Toen Liberia voorzichtig de vrede zag terugkeren, keerden ook de vluchtelingen terug om hun land weer op te bouwen. PEP werd geaccrediteerd door de Republiek Liberia op 25 februari 2005 en mocht als een lokale NGO een bijdrage leveren aan het reconstructie proces in het naoorlogse Liberia.


PEP Liberia: the early days

The People Empowerment Program, PEP Liberia, is an initiative of Liberian refugees from the Buduburam refugee camp in Ghana. This camp, located about 25 miles from Accra, gave shelter to more than 40,000 Liberian refugees between 1990 and 2005. 

In 2001 a small group of motivated refugees decided to make productive use of their impoverished condition as refugees. Together with SMA missionaries, they started open air vocational trainings fopep_students_with_staff.jpgr the camp’s youth on voluntary basis. Three years later, their tireless efforts resulted in a lively training center, offering an integrated program involving skills training for war-affected refugees, agricultural programs for women, a deaf school and refugee children assistance program. Specifically, the vocational training program has provided total empowerment for more than 1000 students who graduated the PEP vocational school since 2001 by enabling them to be self sufficient!

PEP returned to Liberia in 2005 when some semblance of peace was being realized in the wake of the 2005 democratic elections. More refugees and displaced persons ware massively returning to Monrovia, the capital, and other parts of Liberia. As the refugees returned to rebuild their lives and their country, so did PEP. With assistance from the Dutch Refugee Foundation, Stichting Vluchteling, PEP’s returning teachers and former students renovated their first training center – a leased 16-room storey building located in Paynesville, the outskirts of Monrovia. Following two years of training activities at the Paynesville center and with funding from the Dutch Akwaaba Foundation, PEP completed the construction of its own training center in 2008. The center is located in Johnsonville, the outskirts of Monrovia.

PEP Liberia: het begin

Het People Empowerment Program, PEP Liberia, is een initiatief van Liberiaanse vluchtelingen uit het Buduburam vluchtelingenkamp in Ghana. Dit kamp, dat zich ongeveer 40 kilometer buiten Accra bevindt, bood onderdak aan meer dan 40.000 Liberiaanse vluchtelingen tussen 1990 en 2005.

In 2001 besloot een kleine groep gemotiveerde vluchtelingen om het beste te maken van de omstandigheden, hoe arm en ingewikkeld ook. Samen met de SMA missionarissen begonnen zij vakopleidingen aan te bieden in de open lucht en op vrijwillige basis. Drie jaar later resulteerde alle inspanning in een levendig scholingscentrum, dat een integraal programma bood van trainingen aan de door oorlog getroffen vluchtelingen: met agrarische lessen voor vrouwen, een dovenschool en een ondersteunend programma voor vluchtelingkinderen. Met name de vakopleidingen bood kansen op een zelfredzaam bestaan  aan meer dan 1000 studenten die afstudeerden aan de PEP vakschool sinds 2001!

PEP keerde terug naar Liberia in 2005 toen vrede zich langzaam herstelde na de verkiezingen in Liberia. Vluchtelingen en mensen die uit de eigen streek waren verjaagd keerden terug naar Monrovia, de hoofdstad, en naar andere delen van Liberia. En terwijl de vluchtelingen terugkeerden en hun leven weer probeerden op te bouwen in het eigen land, deed PEP dit ook. Met de hulp van stichting Vluchteling begonnen de terugkerende leraren en oud-studenten hun eerste trainingscentrum – een gehuurd 16-kamer gebouw in Paynesville, een buitenwijk van Monrovia. Na twee jaar van scholingen en training in het centrum in Paynesville en met de hulp van de stichting Akwaabaa, ronde PEP in 2008 de bouw van een eigen centrum af. Dit centrum staat in Johnsonville, een andere buitenwijk van Monrovia.